Watersportvereniging Banner

Aanloop Wemeldinge

Om de veiligheid en doorstroming te verbeteren heeft Rijkswaterstaat de status van het Kanaal door Zuid-Beveland van nevenvaarwater in die van

hoofdvaarwater

gewijzigd.

De oversteek van het Kanaal door Zuid-Beveland naar het Brabantsch Vaarwater heet:

Aanloop Wemeldinge

en maakt deel uit van de hoofdvaarroute.
De maatregel is op 22 november 2007 ingegaan.
De maatregel is genomen omdat er in het verleden gevaarlijke situaties nabij Wemeldinge ontstonden. Beroepsscheepvaart die vanaf de sluizen Hansweert snelheid had gemaakt moest vaak afremmen om voorrang te geven aan het veelal kleine kruisend scheepvaartverkeer op de Oosterschelde.
Dit leidde tot onnodig oponthoud en een onnodig grote milieubelasting door het brandstofverbruik wat dit met zich meebracht.

Scheepvaartverkeer dat van het Kanaal door Zuid-Beveland komt heeft voorrang op de kruisende scheepvaart op de Oosterschelde.
In het verlengde van het Kanaal door Zuid-Beveland is een voorrangsroute uitgezet naar het Brabantsch Vaarwater. Hierdoor is er één doorgaande hoofdvaarroute ontstaan:

Kanaal door Zuid-Beveland – Aanloop Wemeldinge – Brabantsch Vaarwater.Aanloop Wemeldinge AW4


De Witte Tonnen Vlije

en

het Keeten

hebben ten opzichte van elkaar de status van

vaarwater van gelijk belang.

Het initiatief voor passage ligt hierdoor bij de gebruiker.


Aanloop Wemeldinge AW2

De maatregel is opgesteld in overeenstemming met Schippersvereniging Koninklijke Schuttevaer en het Watersportverbond.
De maatregel moet de doorgaande verkeersstroom verbeteren en meer duidelijkheid geven aan de recreatievaart.

Aanloop Wemeldinge