Watersportvereniging Banner
Hydraugrafische kaarten voor kust- en binnenwateren 1805.

Vaarroute vanuit Yerseke de richting Noordzee

Via het Schaar van Yerseke, Oosterschelde en het Engelsche Vaarwater komt men bij de Zeelandbrug.
De Zeelandbrug vormt de verbinding tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland en is 5022 m lang.
De onderkant van de brug midden tussen 2 pijlers is 15.00+NAP .
Ter plaatse van de voorgeschreven doorvaart wordt de doorvaarthoogte t.o.v het waterniveau middels een matrixbord aangegeven.
Aan de noordzijde bevindt zich het beweegbaar deel van de brug.

Zeelandbrug

Bedieningstijden Zeelandbrug

Vanaf 1 juni 2008 wordt de basculebrug van de Zeelandbrug op afstand bediend vanaf het Centraal Bedieningsgebouw in Vlissingen.
Daardoor zijn de openingstijden van de brug uitgebreid.
De Zeelandbrug wordt voor alle scheepvaart 24 uur per dag op alle dagen van de week bediend.
Hierbij geldt de beperking dat tussen 22.00 uur en 06.00 uur de beroepsvaart via de sluizen te Vlissingen 1ste prioriteit heeft.


Een bloktijd is een periode dat de brug alleen beschikbaar is voor het wegverkeer.
Op alle dagen tussen 06.00 uur en 23.00 uur gelden de volgende bloktijden voor de Zeelandbrug:
(tijdens de bloktijden geen brugopening):

Brug Bedieningstijden scheepvaart met uitzonderingen
Zeelandbrug van .25 tot .35 en ?van .55 tot .05 op werkdagen: 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 16.55 uur gesloten vanwege ochtend- en avondspits.

Van Zeelandbrug naar Noordzee

Na de Zeelandbrug via de Schaar van Colijnsplaat (zuidzijde) of via de Roompot (noordzijde) naar de Roompotsluis.
Over de Roompotsluis ligt een vaste brugverbinding met een hoogte van 19.6+ NAP.
De Roompotsluis ligt tussen de noordelijke en de zuidelijke doorlaat van de Oosterscheldekering in.
Bij de sluis zijn wachtsteigers, maar meestal gaat de doorvaart redelijk snel.
Het verval in de sluis is ook niet zo groot, aangezien de Oosterscheldekering vrijwel altijd openstaat en het waterniveau van de Oosterschelde hetzelfde is als van de Noordzee ter plaatse.
De maximale doorvaarthoogte is afhankelijk van de actuele waterstand (LAT=NAP -158 cm HW= ca: 150->160+ NAP)< en varieert tussen 18 en 21 m
De brug is niet beweegbaar, dus schepen die grotere doorvaarthoogte nodig hebben, moeten via Stellendam of via Vlissingen varen.
De Roompotsluis in de Stormvloedkering bij Neeltje Jans wordt tegenwoordig 24 uur per dag bediend vanuit de Nautische Centrale Noord.
Hetzelfde geldt ook voor de Zandkreeksluis bij Kats, de Bergsediepsluis bij Tholen en de Grevelingensluis bij Bruinisse.
De sluis is bereikbaar via marifoonkanaal 18.
Roompotsluis