Watersportvereniging Banner

Varen

Voor het varen op de Oosterschelde zijn een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden
De Oosterschelde is zeearm met getijdengebied met hoog- en laagwater en dus ook met stromend water.
Met diepe stroomgeulen en droogvallende gebieden.

Op de Oosterschelde komen diverse soorten schepen voor
Binnenvaart (route Rotterdam-Antwerpen / Terneuzen)
Visserij
Recreatie
Op de de scheepvaart wordt toezicht uitgevoerd door Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Scheepvaartdienst Oosterschelde.
Voor schepen die uitgerust zijn met mariofoon is uitluisteren op kanaal 68 verplicht.


Marifoonkanalen Oosterschelde en omgeving.
Omschrijving Naam Kanaal
Veere Sluis Veere 18
Kats Zandkreeksluis 18
Neeltje Jans Roompotsluis 18
Oosterschelde Zeelandbrug 18
Oosterschelde Post Wemeldinge 68
Kanaal Zuid-Beveland Brugbediening 22
Yerseke Havenkantoor 74
Oosterschelde Zeelandbrug 18
Goessche Sas Sluis Sas 18
Oesterdam Bergsediepsluis 18
Bruinisse Grevelingensluis 20
Philipsdam Krammersluis 20