Routes

Aanvaarroutes naar de havens

Hydrografische kaarten voor kust- en binnenwateren 1805.

Marifoonkanalen Oosterschelde en omgeving.

Veere Sluis Veere 18

Kats Zandkreeksluis 18

Neeltje Jans Roompotsluis 18

Oosterschelde Zeelandbrug 18

Oosterschelde Post Wemeldinge 68

Kanaal Zuid-Beveland Brugbediening 22

Yerseke Havenkantoor 74

Oosterschelde Zeelandbrug 18

Goessche SasSluis  18

Oesterdam Bergsediepsluis 18

Bruinisse Grevelingensluis 20

Philipsdam Krammersluis 20

 

Vaarroute vanuit
de richting Krammersluizen

Hydrografische kaarten 1805.6 1805.5 1805.9
Uit de Krammersluizen komend via het Zijpe, Mastgat en Keeten naar de midvaart waterboei KEETEN B.

Hier kan men kiezen uit twee alternatieven:

Route via

Brabantse Vaarwater

Door het Brabantse Vaarwater richting Wemeldinge.
In het Brabantse Vaarwater en Witte Tonnen Vlije is het voor zeilschepen niet toegestaan om te laveren en is men verplicht stuurboord wal te houden.

Vanaf midvaart waterboei KEETEN B door de Witte tonnen Vlije naar het Brabantsvaarwater BV8 /WTV9.
Door het Brabantsvaarwater naar Aanloop Wemeldinge BV8 /WTV9 → BV23 / O20.
Door Schaar van Yerseke naar de jachthavens van Yerseke.

Route via

Engelsch Vaarwater en Oosterschelde

Vanaf midvaart waterboei KEETEN B naar KT1-EV2 → EV 6 → O6 → Oosterschelde → AW 1 → AW 4 (Let op passage Aanloop Wemeldinge) → O25 / SvY 2 → door Schaar van Yerseke naar de jachthavens van Yerseke.

Let op: tijdens de invaart van de Beatrixhaven de groen-rode scheidingston aan bakboord houden.

Nieuwe scheepvaartroutes

Langs de Belgisch-Nederlandse Noordzeekust

Met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee.

Zie flyer Rijkswaterstaat

Oosterschelde

De Oosterschelde is een zeearm; een getijdengebied met hoog- en laagwater en dus ook met stromend water

Voor het varen op de Oosterschelde zijn een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden zoals met diepe stroomgeulen en droogvallende gebieden.