Yerseke heeft drie havens, koningin juliana haven, prinses beatrix haven
en prins willem alexander haven

De havenmeester van Yerseke draagt zorg voor alle drie de havens

Havenmeester

Voor een kort filmpje over onze haven en havenmeester klikt u op onderstaande link

https://www.youtube.com/watch?v=nGnPkff86ds

De taken van onze havenmeester

De havenmeester speelt een cruciale rol in het beheer en de veilige operatie van onze jachthavens. Deze verantwoordelijkheid omvat het toezicht houden op de dagelijkse activiteiten, het waarborgen van de veiligheid binnen de haven en het handhaven van de orde op het water. Een belangrijke taak is het coördineren van de toewijzing van ligplaatsen, waarbij rekening wordt gehouden met de grootte en het type van de schepen en de beschikbaarheid van de ruimte. De havenmeester zorgt ook voor de naleving van milieuvoorschriften, het beheren van afvalverwerking en het voorkomen van vervuiling.

Daarnaast is onze havenmeester verantwoordelijk voor het handhaven van de havenreglementen en -procedures, het bieden van assistentie bij noodsituaties en het uitvoeren van reddingsoperaties. Communicatie met havengebruikers, het verstrekken van informatie en het verlenen van diensten zoals het begeleiden van schepen bij het aan- en afmeren zijn eveneens cruciale onderdelen van de functie. Door al deze taken efficiënt uit te voeren, zorgt de havenmeester voor een soepele, veilige en milieuvriendelijke operatie van de haven, wat essentieel is voor zowel de economische activiteiten als het plezier van de watersport.

Havenmeester

De havenmeester is de heer Stijn Sandee. 

Zijn e-mail: havenmeesteryerseke@reimerswaal.nl 

Telefoonnummer: +31 6 22 55 67 44

Telefoonnummer Havenkantoor: +31 113 57 17 26 

Marifoonkanaal: 74

Oosterschelde

De Oosterschelde is een zeearm; een getijdengebied met hoog- en laagwater en dus ook met stromend water

Voor het varen op de Oosterschelde zijn een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden zoals met diepe stroomgeulen en droogvallende gebieden.